Při registraci na našem serveru automaticky souhlasíte s těmito pravidly:

Pravidla serveru

Pravidla VIP

 • VIP lze předat z účtu na účet, jak na TS3, tak na serveru
 • Admin team může odebrat hráči VIP a to bez uvedení důvodu
 • Zakoupením VIP nejste chráněn(a) proti udělení banu
 • Za špatně napsaný tvar SMS neneseme zodpovědnost
 • Po odeslání SMS souhlasíte s těmito pravidly
 • Hráči si po zakoupení VIP mohou zažádat o stejný rank na TS3 (kontaktováním člena a-teamu nebo v čekárně). 

Pravidla a-teamu

 • Výši trestu stanovuje admin sám
 • A-team se nesmí povyšovat před hráči a nesmí zneužívat své pravomoce
 • A-team musí vždy řešený problém dořešit
 • Člen admin teamu nesmí pomáhat či jinak nadržovat ostatním hráčům
 • Vedení serveru si vyhrazuje právo na změnění parametrů VIP a to kdykoliv

Pravidla TS3 serveru

 • Je zakázáno vydávat se za členy admin teamu
 • Každý hráč má právo na využití čekárny pro vyřešení jeho problému, souvisejícího s naším serverem
 • Je zakázáno spamovat log serveru
 • Je zakázáno jakýmkoliv způsobem obtěžovat ostatní hráče a členy a-teamu
 • Je zakázáno obcházet ban
 • Je zakázáno mít nevhodný avatar nebo description
 • Pokud přicházíte do čekárny s problémem a chcete jej vyřešit, měl by se Váš nick na TS3 shodovat s nickem na MC
 

Vedení si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla serveru změnit bez udání důvodu.

Pokud máš podezření na porušování pravidel nějakým hráčem, popř. adminem, obrať se na náš TS3 server nebo mail: admin@basicbox.eu